Om OneWorld

OneWorld Features hjälper till med att skapa kontakter mellan svenska redaktörer och inhemska journalister i Afrika, Asien och Latinamerika. Därigenom lyfter vi in perspektiv och röster som ofta har svårt att ta sig in i nyhetsflödet i Sverige. Hur får ensamstående föräldrar i Bolivia livspusslet att gå ihop?  Vad betyder det att alltfler afghanska kvinnor söker sig till bilskolorna? Hur drabbades jordbrukarna på Filippinerna av väderfenomenet el Niño? Och vad betyder den nya lagen mot barnäktenskap i Zimbabwe?

Vi samarbetar med journalister och fotografer i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. De har god kunskap om sina samhällen och lång yrkeserfarenhet och kan därigenom leverera relevant och högkvalitativt text- och bildmaterial till svenska tidningar. Bland de tidningar vi arbetar med återfinns bland annat Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Fria Tidningen, Forskning&Framsteg och Expressen. Redaktörerna betalar för materialet precis som för vanligt frilansmaterial medan projektpengarna bland annat går till översättning av artiklarna samt stöd till journalisterna i hur de skriver för svenska tidningar.

Projektet finansieras av den statliga myndigheten Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Vår internationella hemsida hittar du här.