Nepal 360: Varför går återuppbyggnaden så långsamt?

Reporter   BHRIKUTI RAI   @bbhrikuti
Fotograf   BIKRAM RAI   @rumdaleerai

Två år efter att över 800 000 byggnader förstördes av en jordbävning i Nepal är över en halv miljon familjer fortfarande utan ett riktigt hem, och hundratusentals barn går i provisoriska skolor. Många har just tillbringat en andra vinter i byggnader av korrugerad plåt eller andra temporära hem, och nästa omgång av monsunregn är på väg.

Men dagarna efter 2015 års jordbävning bidrog omvärlden med över 4 miljarder dollar för att hjälpa till. Vad har hänt sedan dess?

En Al Jazeera-artikel från april 2016 beskriver året som följde som kaotiskt och misskött.

Familjer vars hus blev så förstörda att de inte längre gick att bo i lovades ursprungligen motsvarande ungefär 18 000 kronor i tre utbetalningar. Efter skadeutvärderingen registrerades över 600 000 familjer för att motta utbetalningarna. Men i januari 2017 hade bara 41 000 familjer byggt upp sina hem, enligt The Kathmandu Post.

Efter ett och ett halvt år av frustration avskedades VDn för den nationella myndigheten för återuppbyggnad i januari och ersattes med mannen som tillfälligt ledde myndigheten när den först upprättades.
Local Nepal Today menar att det nya styret kan vara ”en vändpunkt som gör att de 600 000 jordbävningsoffren äntligen får sina pengar så att de kan bygga upp sina hem på nytt.”

I februari krävde ett parlamentariskt utskott att alla återuppbyggnader skulle stå klara innan monsunperioden börjar i maj/juni. De menade att ”otillräcklig mobilisering av tekniska experter och murare för att hjälpa till med återuppbyggnaden av de skadade hushållen och dålig koordination mellan regeringen och de berörda instanserna” var huvudorsakerna till att återuppbyggnaden gått så långsamt, skriver The Kathmandu Post.

I 360-videon nedan tar OneWorld och Blank Spot Project dig till bergen i Sindhupalchowk och Katmandus livliga gator för att utforska hur livet är för de tiotusentals skolbarn som försöker fortsätta sin utbildning i temporära klassrum och bygga upp sina liv i temporära skjul.