Nepal 360: Hur ser Nepals skolsystem ut?

Reporter   BHRIKUTI RAI   @bbhrikuti
Fotograf   BIKRAM RAI   @rumdaleerai

Över 8 000 skolor av Nepals skolor förstördes i jordbävningen 2015. Barnen återgick till sina lektioner ungefär en månad efter jordbävningen, men efter två år har över 90 procent av de skadade skolorna fortfarande inte reparerats.

För att se efter de familjer som tvingats flytta efter jordbävningen blev alla statliga skolor ombedda att härbärgera alla barn i området, oavsett var de var inskrivna i början av terminen, förklarar Aya Kibesake från The Global Partnership for Education.  Hennes fotoserie visar hur livet såg ut för familjer och skolbarn veckorna efter jordbävningen.
Men även innan jordbävningen fanns en oro över kvaliteten hos Nepals statliga utbildning. Trots att skolbudgeten dubblerades från 2007 till 2013, och trots att 90 procent av barn i skolåldern börjar grundskolan är det bara en tredjedel som når klass 10 (i sextonårsåldern) och bara fyra av tio av de som gör det får godkänt på det nationella provet enligt en rapport från 2013 av Inter Press Service.

Från 2014 spenderade Nepal betydligt mer pengar per elev i grundskolan än andra låginkomstländer, men betydligt mindre per högstadieelev, visar en analys av FHI360’s Education Policy and Data Center.

Och medan landet såg till att fler barn går i skolan än nästan alla andra låg- och mellaninkomstländer ligger det långt efter vad gäller läskunskap. Och dessutom förstärker fördomar ojämlikheten runtom i landet. Föräldrar som har råd att betala för viss utbildning skickar ofta sina söner till privatskolor, medan döttrarna stannar kvar i statliga skolor av lägre kvalitet, förklarar Ashish Shrestha från Teach for Nepal. Men ”när en kvinna bryter mot normen, tillåter det alla kvinnor att ifrågasätta de sociala normer som hållit dem tillbaka”, tillägger hon i en färgstark fotoserie.

I 360-videon nedan tar OneWorld och Blank Spot Project dig till bergen i Sindhupalchowk och Katmandus livliga gator för att utforska hur livet är för de tiotusentals skolbarn som försöker fortsätta sin utbildning i temporära klassrum och bygga upp sina liv i temporära skjul.