Forskning & Framsteg

Varför är det vattenbrist?

Artikel publicerad i Forskning & Framsteg
22 november 2015
Av Munyaradzi Makoni

Afrika har en snabbt växande befolkning på mer än en miljard människor och tillgången på rent dricksvatten är en allt större utmaning. I de tropiska länderna med riklig nederbörd används ofta flodvatten. I norra Afrika där klimatet är väldigt torrt spelar grundvattnet en avgörande roll. Men trots att tillgången på grundvatten är god används bara en liten del av det som finns.

F&F har pratat med den etiopiske forskaren Tamiru Abiya, som följt vattenfrågan i snart 30 år och numera är verksam vid University of the Witwatersrand i Sydafrika.

Läs hela artikeln här: http://fof.se/tidning/2015/10/artikel/varfor-ar-det-vattenbrist#overlay=tidning/2015/10/artikel/varfor-ar-det-vattenbrist

Nigerias unga smarta agriprenörer

Artikel publicerad i Forskning & Framsteg
8 oktober 2015
Av Jackie Opara

Nigeria. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har Afrika världens yngsta befolkning; sextio procent är mellan 15 och 24 år. I många afrikanska länder är också befolkningsökningen högre än i resten av världen, vilket betyder ökad efterfrågan på livsmedel. Samtidigt finns 60 procent av världens totala areal av ouppodlad men odlingsbar mark i Afrika. Fortsätt läsa Nigerias unga smarta agriprenörer